תפריט

"מעריב" מדור כנפיים

מאת:

על סמינר "טיסה ללא פחד" בהנחייתו של קברניט מיקי כץ. מאת מאיר בלייך


תאריך: 29 בנובמבר 2001

« חזרה לעיתונות